måndag 13 januari 2014

Folk- och försvarskonferensen –dag 2

Dagen startade med Stefan Löfven, som i sitt anförande tillstod att det mesta i Sverige fungerar bra – vilket gladde oss i Alliansen.

Han sa också att det var glädjande med beskedet om Brasiliens köp av JAS Gripen – vilket upprörde den möjliga blivande koalitionspartnern MP.

Angånde NATO, så avfärdade han ett framtida medlemskap, men ville ha ett ännu närmare samarbete.
Så ett mycket djupt samarbete är OK, men inte att vi får sitta med och besluta om Natos inriktning och insatser.


Jonas Sjöstedt sade å sin sida, att alliansfrihet från det mesta, är ett krav, men att Sverige ska vara en stark röst i internationella fora.

Problemet är ju att vi då inte blir inbjudna till dessa möten. Ska vänsterpartiet gå in i en garberob och skrika ut sitt budskap? Det är ingen som lyssnar, om vi inte är med och deltar i de sammanslutningar vi vill påverka.

Nato-frågan avfärdade han med att det fanns en risk att vi kanske skulle tvingas hjälpa Turkiet, om de hamnade i en väpnad konflikt.
På en fråga från moderatorn om Finland skulle råka illa ut, så var han däremot positiv till att Sverige skulle hjälpa till.

Turkiet Nej, Finland Ja. Vad säger det om människosyn?

Vapenexport var Jonas, om inte positiv till, så i alla fall beredd att acceptera, om än inte till diktaturer.
Även mer pengar till ett starkare försvar, vilket förvånade konferensens åhörare.


Jan Björklund var mycket tydlig med att dagens ändrade hotbild, gjorde det nödvändigt att ompröva tidigare ställningstaganden och satsa mer på försvaret.
 
Dels genom att bygga upp en starkare bemanning, vilket kunde ske genom att anställda som slutar kunde ingå i någon form av ”värnpliktsreserv”, dels genom att åter satsa primärt på det egna försvaret, då efterfrågan på internationella insatser minskar.

Samarbete är nödvändigt, för att försvara det fria och demokratiska Europa, vad är då naturligare än att fullt ut gå med i NATO, som bildades just för detta ändamål, sade Jan Björklund, och satte 2020 som ett mål för medlemskap.

Ett av de tydligare budskapen under denna konferensdag.

 
Många fler intressanta talare och debattörer fanns med för att belysa ämnen som trygghet, organiserad kriminalitet och vapensmuggling.

Sist, men inte minst, avslutades dagen med att belysa den fruktansvärda situationen i Syrien.

Inga kommentarer: