tisdag 14 januari 2014

Folk- och Försvarskonferensen - Dag 3


Idag har uppmärksammats att det är 200 år sedan Sverige senast var i krig

Freden i Kiel 14 januari1814. utgör starten för den nu 200-åriga svenska freden.
Sverige var på den segrande sidan och Danmark på den förlorande.

I fredsuppgörelsen fick Sverige Norge (förutom Grönland, Island och Färöarna), mot att vi avstod våra tyska besittningar till Danmark. Låt oss se fram emot minst ytterligare 200 år av fred.

På Folk- och Försvarskonferensen berättade försvarsminister Karin Enström hur vi stärker försvarsförmågan och samhällets beredskap, inte endast militärt, utan också med civila myndigheter och vilka utmaningar vi står inför i framtiden.

Företrädare för alla riksdagspartier fick under eftermiddagen chansen att berätta om sina partiers försvarspolitiska vägval.

Det enda som stack ut var vänsterns uppfattning att USA är ett hot mot Sverige, inte Ryssland, men sade också att Vi inte är ett hot mot USA –ännu!!!!

Vi ser med spänning fram emot vänsterns konkretisering av hur de tänker öka Sveriges hotbild gentemot USA. Det var kanske därför Jonas Sjöstedt igår meddelade att man villa ha ökade försvarsanslag???

Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren presenterade förtjänstfullt beredningens arbete och det man kommit fram till hitintills, varefter hon också fick paket med synpunkter och medskick från konferensdeltagarna.

Polisen stod i fokus avslutningsvis, när rikspolischefen Bengt Svensson redogjorde för framtida utmaningar och den pågånde omorganisationen från 21/23 myndigheter till en enda.

Summa summarum så har det varit en givande konferens med stor spännvidd, som givit en breddad bild av de säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför.

Inga kommentarer: