måndag 24 mars 2014

Betyg från fjärde klass

Resultaten i skolan är långt ifrån tillfredsställande.

Elever räknar sämre idag  än för några år sedan och har en sämre förmåga att läsa. PISA-rapporten som presenterades för en tid sedan, mätte kunskaperna hos eleverna i åk 9. Undersökningen gjordes för två år sedan, hos elever som då gått igenom större delen av grundskolan enligt den gamla (S)-märkta läroplanen.
Resultaten förfärade.

För att kunna hjälpa elever, krävs uppföljning av resultat. En uppföljning som både kan skapa motivation för förbättring och samtidigt ge tydliga signaler till föräldrar och lärare att extra insatser och stöd behövs. Både hjälp i hemmet och i skolan.

Därför är det viktigt med tidig uppföljning. Läskunnighetsmål redan från första klass, ger eleverna en bättre chans att kunna hänga med även i övriga ämnen. Att kunna läsa, är grundläggande för all undervisning.

Att som tidigare behöva gå ända till årskurs åtta, innan betyg gavs och allvarliga brister upptäcktes, är att göra eleverna en stor otjänst. Vi sänkte för några år sedan betygen till åk 6 och nu är dags för nästa steg, att ge betyg redan från åk 4.

Ju mer man halkar efter i skolan, desto tråkigare och jobbigare blir det på lektionerna i just dessa ämnen.

Alliansregeringen har tidigare presenterat flera nya förslag för att ge alla elever bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.
De nu presenterade förslagen är ytterligare några delar för att eleverna ska nå lite längre.

Den kritik som framförs från socialdemokratiskt håll, handlar mest om att de inte fick vara med och tycka till om förslaget i förväg. Flera delar av förslaget tycker de till och med är bra.
Även Lärarförbundets ordförande kritiserar betygsdelen av förslaget, men om det är av samma skäl som (S) är oklart.

En del av kritiken handlar om att detta som ensam åtgärd inte hjälper eleverna.
Men då missar man att mer resurser till skolan har satsats under denna regering, än tidigare regeringar.
Lärarlyft, fler speciallärare, utökad skolgång, läxhjälp i skolan och sommarskola för de som riskerar missa kunskapsmålen är några av de förslag som tidigare presenterats.
Detta är ytterligare pusselbitar.

Mer kunskap i skolan är ett mål för att hjälpa våra barn och ungdomar att utvecklas så långt som möjligt.

Inga kommentarer: