lördag 13 september 2014

Alliansen investerar i framtiden

Artikel tillsammans med Finansminister Anders Borg och Allianskollegor

Den globala finansiella oron har fortfarande inte släppt taget om Sverige och Skaraborg. Svensk ekonomi är starkt exportberoende, vilket gör att när efterfrågan i omvärlden minskar drabbas svenska företag. Men tack vare ordning och reda i statens finanser och fokus på arbetslinjen tillhör Sveriges ekonomi de starkaste i Europa. Sedan hösten 2006 har över 340 000 fler personer ett jobb att gå till.

Alliansregeringen har kunnat möta krisen genom bättre villkor för investeringar, mindre regleringar och satsningar på kunskap, forskning och innovation. I flertalet av de andra EU-länderna har de senaste åtta åren istället dominerats av rejäla sparbeting, högre skatter och nedskärningar i den gemensamma välfärden.

Även om svensk ekonomi är stark i jämförelse med andra länder står vi inför stora utmaningar. En allt tuffare internationell konkurrens, en åldrande befolkning och att fortsätta kombinera en växande ekonomi med minskande klimatutsläpp.

Alliansen rustar därför Sverige och Skaraborg för framtiden genom att fortsätta stärka skolans kunskapsuppdrag. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att deras barn behandlas väl, lär sig mycket och rustas inför vuxenlivet. Därför vill vi ha tidigare och tydligare uppföljning och mer stöd till de barn och ungdomar som inte når målen så att de får en bättre chans att komma ikapp. Alla elever ska få mer undervisningstid med sina lärare. Därigenom får varje barn bra förutsättningar att gå ut i vuxenlivet. Samtidigt ska vi värna stabiliteten i svensk ekonomi genom ordning och reda i statsfinanserna.

Vi vill också fortsätta bygga Sverige, med stora investeringar i infrastruktur och bostäder. Sverigebygget knyter ihop Sverige och göra det lättare för människor och företag att bo och verka i hela landet. Reformer för mindre byggkrångel, utbyggd kollektivtrafik och förbättrad infrastruktur i hela landet gör att Sverige kan fortsätta växa. Nya stambanor för höghastighetståg kommer att binda ihop Stockholm, Göteborg och Malmö, något som in sin tur gynnar även Skaraborg.

Tack vare Alliansregeringens redan genomförda reformer har bostadsbyggandet tagit fart. Sverigebygget förstärker bostadsbyggandet och skapar förutsättningar för 300 000 nya bostäder till 2020 och lägger grund för uppåt 20 000 nya byggjobb varje år. När det blir lättare att pendla eller flytta till ett nytt jobb kommer också arbetsmarknaden att fungera bättre.

Alliansen har satt upp ett jobbmål: över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Vårt mål går bara att nå genom 350 000 fler jobb – inte genom fler förtidspensioneringar och ökat utanförskap. Drivkrafter för jobb och goda villkor för företagande kan aldrig ersättas av arbetsmarknadspolitik, platser och program.

Fler jobb är grunden för att vår ekonomi kan fortsätta växa och för att vi kan fortsätta ha hög kvalitet i välfärden. Fler jobb för både kvinnor och män är också grunden för ett mer jämställt Sverige. Utan fler jobb kan vi inte fortsätta investera i skolan och infrastrukturen. Vi vill hålla kvar Sverige på arbetslinjen.

Mot Alliansregeringens offensiva satsningar står Socialdemokraternas budgetförslag med skattehöjningar på 30 miljarder kronor på jobb och företagande, Miljöpartiets skattehöjningar på nära 40 miljarder kronor och Vänsterpartiets på 90 miljarder kronor. Med de här förslagen hotar de rödgröna jobben, tillväxten och utvecklingen i hela Sverige.

Sverige står inför ett viktigt vägval. Valet den 14 september är en folkomröstning om jobben. Alliansen står för en tydlig arbetslinje som utgår från människan. Som ger tillväxt, sammanhållning och resurser till vår gemensamma välfärd. Vi vill ha mer kunskap i skolan och ett Sverigebygge som ger jobb, hållbara framtidsinvesteringar och fler bostäder. Alliansen står för hög kvalitet och en trygg finansiering av den gemensamma välfärd som vi alla behöver i olika faser av livet. Vår politik bygger broar till egen försörjning och ger människor frihet att växa av egen kraft och i gemenskap med andra – i både Skaraborg och övriga Sverige.

Anders Borg (M), Finansminister

Alliansriksdagsledamöter Skaraborg
Cecilia Widegren (M)
Christer Winbäck (FP)
Ulrika Carlsson (C)
Annika Eclund (KD)

 

Inga kommentarer: