tisdag 2 september 2014

Miljöpolitik

Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen och Svante Axelsson, dess generalsekreterare skriver i dagens DN (2/9) om partiernas miljöpolitik.
Följande citat är taget ur texten:

 "Den som vill välja ett alliansparti som fokuserar på naturvård och skydd för biologisk mångfald bör lägga sin röst på Folkpartiet. Detta innebär att man återtagit den roll som partiet tidigare hade i svensk politik...."
 
 

 

 

Inga kommentarer: