onsdag 27 augusti 2014

Alliansen besöker företag i Skaraborg


Publicerad i Lidköpingsnytt.nu 14/8 2014

Rödgrön politik slår mot ungdomar

När vi denna vecka fortsatt vår turné runt Skaraborg, för att lyssna till företagare och hur vi kan underlätta deras möjlighet att anställa fler, fick vi återigen bekräftat att de satsningar som Alliansregeringen gjort på bl.a. RUT-avdrag och halverad restaurangmoms, inneburit stor skillnad för dessa företagares möjligheter att anställa fler, ofta ungdomar.

Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna vår gemensamma välfärd Sverige har i dag högst sysselsättningsgrad och högst arbetskraftsdeltagande i hela EU.

Jämfört med 2006 har över 250 000 fler människor ett jobb att gå till. Att vi är många som jobbar är också en förutsättning för starka och hållbara offentliga finanser. Det gör att Sverige har större möjlighet att klara kriser och utmaningar i en tuff världsekonomi.

Samtidigt som Alliansens jobbpolitik har gett resultat och jobben har ökat med över en kvarts miljon, har sammansättningen av gruppen arbetslösa förändrats. Många av dem som nu söker jobb stod tidigare helt utanför arbetskraften. Många är utrikes födda och/eller har endast förgymnasial utbildning, har någon form av funktionshinder, eller är över 55 år och har varit arbetslösa länge.

Den halverade restaurangmomsen har sedan 2011 bidragit till att 10 000 nya arbeten skapats inom restaurangbranschen, varav en majoritet gått till ungdomar och människor som oftast har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Konjunkturinstitutets undersökning visar också att minst 4 000 av dessa nya arbeten är en direkt följd av att momsen halverats. Nystartsjobben har samtidigt gjort det billigare att anställa ungdomar mellan 21 och 26 år då arbetsgivaravgiften halveras. I syfte att ytterligare möjliggöra för fler unga att komma i arbete förstärkte alliansen 1 juli sänkningen av arbetsgivaravgiften för den som är under 23 år. Därmed blir det 1 000 kronor billigare i månaden för den arbetsgivare som anställer en ungdom.

I Sverige är drygt varannan företagare i hotell- och restaurangbranschen född utomlands och många ungdomar och utlandsfödda får sitt första jobb på en restaurang eller ett hotell. Vid en rödgrön valseger riskerar en fördubblad restaurangmoms och fördubblade arbetsgivaravgifter för unga att slå hårt mot turismen och besöksnäringen och därmed våra ungdomar. Bara i Skaraborg skulle kostnaderna öka med cirka 30-35 miljoner kronor vilket motsvarar kostnaderna för uppemot 120 heltidsanställda inom handeln och hotell- och restaurangnäringen. I Skaraborgs kommuner har de lägre anställningskostnaderna för unga inneburit en kostnadssänkning på drygt 60 miljoner kronor.

Tillsammans med reformer för att öka företagandet och stimulera efterfrågan på arbetskraft så som lägre socialavgifter för unga, sänkt restaurangmoms, RUT & ROT och nystartsjobb har dessa reformer haft en god effekt på arbetsmarknaden som fortsätter att verka nästa mandatperiod. Alliansen har dessutom i vårpropositionen tidigare i år, presenterat satsningar för att förbättra företagsklimatet och kunskapssatsningar som stärker arbetskraften. Det förbättrar ytterligare förutsättningarna för jobb och företagande. Utan tillväxt, ingen välfärd

Tillsammans går vi till val på åtgärder som gör att fler människor kan komma i arbete.

Christer Winbäck (FP) Cecilia Widegren (M) Ulrika Carlsson (C) Annika Eclund (KD)

 

Inga kommentarer: