onsdag 27 augusti 2014

Ensam är utsatt - Nato behövs


Debattartikel om NATO

Publicerad i SkLT 25/8 2014


Ensam är utsatt

Demokratier måste hålla ihop. Demokratins väsen är att lösa konflikter genom dialog, inte med vapenmakt, men när demokratin hotas måste även demokratier kunna skydda sig, annars kommer auktoritära krafter att ta över. Vi är medlemmar i EU. Folkpartiet föreslår att Sverige ska söka medlemskap i Nato under den kommande mandatperioden.

I vårt närområde är den politiska utvecklingen i Ryssland och landets stormaktsambitioner mycket oroande. Den ryska aggressiviteten nådde en ny gräns i början av mars i år när Ryssland gick in med militär på Krimhalvön.

Under ett årtionde har Ryssland satsat stort på att upprusta sin krigsmakt och på en mer offensiv militär kapacitet också i vårt närområde. De uppträder allt mer aggressivt vid övningar.

Övergreppet mot Ukraina och annekteringen av Krim visar att Putin är beredd att sätta sig över folkrätten för att nå sina mål.

Nato startades 1949 därför att de demokratiska staterna i efterkrigstidens Europa insåg behovet av att gemensamt försvara de värderingar om öppenhet, frihet och tolerans som hotades av den dåvarande kommunistiska diktaturen i öst.

Utvecklingen i vårt närområde idag måste få konsekvenser också för Sveriges säkerhetspolitiska vägval. Grunden för svensk säkerhetspolitik ska vara samarbete och alliansbyggande med andra demokratier.

Idag har Sverige ett nära samarbete med Nato. Det brukar anföras som argument för att Sverige skulle skyddas vid ett skarpt läge. Men Natos företrädare har varit tydliga med att så inte är fallet. Den kollektiva säkerheten gäller inte partnerskapsländer.

Utvecklingen visar hur ensamt ett enskilt land är när en stor granne agerar med vapenmakt. Ensam är inte stark. Ensam är bara utsatt.

 

Inga kommentarer: