torsdag 19 september 2013

Arbete mot fördomar och intolerans

Torsdagen startade med möte med Riksdagens scoutnätverk, som samlar ledamöter från flertalet partier.

En av dagens punkter handlade om ”Värsta fördomen” - ett projekt som Scouterna, tillsammans med Stiftelsen Expo, Ungdom Mot Rasism och Röda Korsets Ungdomsförbund genomfört under året.

Det handlar om att skapa dialogforum och mötesplatser där unga får utrymme att reflektera och diskutera värderingar och fördomar med fokus på etnicitet.

Genom samtal kring fördomar och värderingar, skapar man förståelse och respekt för de mänskliga rättigheterna och allas lika värde.

Ett lovvärt initiativ, som vi kommer att redogöra för på ett seminarium i Riksdagen senare i höst.

 
Därefter är det motionsskrivning som gäller resten av dagen. Under två veckor ska vi skriva ned mycket av det vi brinner för.

Motionsskrivandet får ofta kritik, många gånger berättigad, men jag ser det ändå som en chans att lyfta upp hjärtefrågorna till diskussion. Även om flertalet motioner avslås, så finns ändå möjligheten att få med skrivningar i ett betänkande och det motiverar arbetet med motionerandet.

Inga kommentarer: