söndag 29 september 2013

Utvisning av familj

Migrationsverkets beslut att utvisa Vedumsfamiljen Hoti-Morina till Kosovo har väckt starka reaktioner. Fyrbarnsfamiljen har bott i Sverige i femton år och alla barnen är födda och uppvuxna i Vedum, Vara kommun.

– Det är oundvikligt att inte bli personligt berörd av detta. Jag anser att Migrationsverket har tolkat lagstiftningen felaktigt och vi bör från politiskt håll se över myndighetens tolkning av lagen

Utvisningen strider mot FN:s konvention om barns rättigheter

Trots stort engagemang från civilsamhället så genomfördes utvisningen under torsdagen.

– Utvisningen är inhuman och oacceptabel. Barnen fick inte ens ta avsked till sina skolkamrater eller hämta sina leksaker. Det är inte förenligt med FN:s barnkonvention. Det strider mot allt sunt förnuft att utvisa fyra barn som är födda i Sverige och levt hela sitt liv här, till något, för dem,  helt främmande

Inga kommentarer: