tisdag 24 september 2013

Möten –och fler möten

Dagen inleds med möte med SPAR-nämnden, Statens PersonAdressRegister. Adressregister har ju fått stort medialt fokus senaste tiden. SPAR, är ett statligt register där alla personer som är folkbokförda i Sverige finns med, oavsett medborgarskap.
Vad vi gör i nämnden är bl.a. att vaka över frågor som har att göra med den personliga integriteten och användandet av registret. Kunder är bla myndigheter, kreditinstitut mm.
Dagens möte kommer bl.a. avhandla senaste tiden tidningsartiklar och hur vi kan säkerställa att skyddade uppgifter inte missbrukas.

Därefter blir det besök av biskop Dinis Sengulane som kommer att bli ny styrelseordförande i Awepa Mozambique. AWEPA, Association of European Parliamentarians with Africa, är en samarbetsorganisation mellan europeiska parlamentariker och de afrikanska kollegorna.
Biskop Sengulane var bla mycket aktiv i kampen för eld upphör och fredssamtalen som avslutade det 15 år långa inbördeskriget i Mozambique 1992.
Många vapen blev över efter kriget och han inspirerade till ett antal konstverk enligt Gamla Testamentets ”De skall smida om sina svärd till plogbillar…” Ett av konstverken är ”Livets träd”, som numera finns att beskåda på British Museum.

Sedan hastar jag vidare mot möte med Future Earth, ett internationellt forskningsprogram för hållbar utveckling, initierat av ett antal FN-organisationer, bla UNESCO och UNEP.
Syftet med Future Earth är att leverera aktuell information om hållbar utveckling till politiska beslutsfattare på global och regional nivå i samarbete med näringsliv, akademi och industri
 
Efter detta möte är det dags för träff med SLMK, Svenska Läkare mot Kärnvapen, samt IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, för att planera hösten aktiviteter i Riksdagen. Det handlar dels om träffar med vårt nätverk av intresserade kollegor, dels om ett ev seminarium kring var vi står idag i de internationella nedrustningsförhandlingar som just nu pågår.
I övermorgon är det högnivåmöte vid FN i New York, på initiativ av Ban Ki-moon och den 27 september kommer det att vara en konferens kring CTBT(provstoppsavtalet) i New York, där Carl Bildt kommer att vara ordförande. I och med denna konferens avslutar Sverige sitt ordförandeskap som man har haft tillsammans med Mexiko sedan 2011.
Senare under hösten följer fler diskussioner om kärnvapenfrågorna i Första Kommittén i FN.

Inga kommentarer: