fredag 27 september 2013

Klimatskeptiker har fel

Så lyder Dagens Nyheters rubrik idag när IPCC:s -FN:s klimatpanels rapport presenterades.

Det blir allt varmare och forskarna säger att det är 95 procents sannolikhet att vi människor åstadkommer detta. Sannolikheten har ökat från 90 procent, sedan förra rapporten släpptes för sex år sedan.

En av mina hjärtefrågor, är våra biståndssatsningar. Det är angeläget att ett svenskt bistånd ska vara generöst. Därför är Folkpartiet i regeringen garant för att en procent av Sveriges BNI avsätts till bistånd. Det finns många frågor vi har arbeta med i biståndet, såväl utrota hunger, som barnhälsa, minskad mödradödlighet eller demokratimål.

Till detta kommer också klimatfrågorna.
En ökad satsning på klimatbistånd är välkommet, men det är angeläget att klimatbiståndet till största delen blir additionellt, då vikten av ett stort humanitärt bistånd inte får undermineras.

Klimatproblematiken har tagits på ett allt större allvar i många länder tack vare det senaste årets rapporter, där ovan nämnda IPCC-rapporter spelar en stor roll

 De väntade klimatförändringarna kommer att innebära extrema vädersituationer vad gäller torka, väta, blåst och temperaturer. De som kommer att drabbas allra hårdast är många människor i utvecklingsländerna. För att förhindra denna utveckling är ett riktat miljöbistånd nödvändigt. Miljöbistånd kan medverka till tekniköver­föring och tillvaratagande av förnybara resurser samt bidra till en gemensam satsning för att förhindra de svåraste klimatscenarierna och därmed skapa en bättre miljö och hälsa.

I samband med kommande klimatförhandlingar är det av allra största vikt att ett rättviseperspektiv genomsyrar förhandlingarna som ger de fattigaste länderna rätt till utveckling och därmed också en ökad chans till fattigdomsbekämpning.

 

Inga kommentarer: