torsdag 19 september 2013

En politik för tillväxt och jobb

Igår  presenterade vi i Allians för Skaraborg budgeten för Skaraborgarna

 
De starka svenska offentliga finanserna gör det möjligt att föreslå åtgärder för sammanlagt drygt 24 miljarder kronor 2014 på insatser som ökar sysselsättningen, elevernas kunskaper och företagens konkurrenskraft.

Stärkt ekonomi för hushållen genom en förstärkning av jobbskatteavdraget, ger mer pengar i plånboken.

Därmed kan hushållen konsumera mer, vilket ökar tillväxt och skatteinkomster.

Särskilt bra är nya och bredare vägar in i arbetslivet för unga genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar, satsning på lärlingsutbildningar och yrkesprogram samt minskade socialavgifter för de yngsta.

Kunskapsfokus i skolan med bland annat mer undervisning i matematik, läxhjälp och åtgärder för att utveckla lärarnas kompetens och karriärmöjligheter är också efterlängtade reformer.

Biståndssatsningarna ökar och fokuseras.

Det övergripande målet för vårt bistånd är nu: ”Förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck”

Mer pengar ges till Milleniemål 4 och 5, dvs minskad barndödlighet och förbättrad mödrahälsa.

Särskilt bra är också ökningen av anslaget till journalister och organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Det har länge varit en Folkpartifråga, att demokratisering ska vara ett övergripande mål i svensk utrikespolitik och i det svenska biståndet. Yttrandefrihet, politisk frihet, rösträtt och äganderätt är alla nödvändiga för ett fritt samhälle.

 
Vi fortsätter att arbeta för ett samhälle där människor ges möjlighet att forma sin egen vardag, för fler i arbete och för att rusta Sverige inför framtiden.

 

 

 

 Bild: Fyra väl samövade riksdagsledamöter presenterar för åttonde gången regeringens budgetproposition

 

 

Inga kommentarer: