torsdag 26 september 2013

Intervju och Utrikesutskottsmöte

Idag hade jag ett tidigt morgonmöte med en journaliststuderande angående kränkande särbehandling i arbetslivet, som vi igår hade ett seminarium om här i Riksdagen.

Seminariet var intressant och välbesökt. Många tankar gavs kring hur vi bör gå vidare för att lyfta frågan till hög politisk nivå.

Det är just detta som intervjun med journaliststudenten handlade om. Vad händer i riksdag och regering. Pågår aktiviteter som leder frågan framåt. Svaret på denna fråga är –Nej, inte mycket. Frågan är fortfarande svårgreppbar för många. Troligen för att ämnet sprider sig över många utskott och därmed blir varje del mindre, när man bryter ned det i fackutskottsansvar. Både arbetsmarknads, justitie- social- och socialförsäkringsutskotten har delansvar i att lösa frågan. Allt från hur arbetsmiljölagar stiftas och föreskrifter utformas, till hur försäkringskassa, domstolar och sjukvård hanterar de drabbade.
Dock är det glädjande att ämnet har fått större medial uppmärksamhet på senare tid.
Det kommer att påverka på sikt.

Under förmiddagen är det möte med Utrikesutskottet. På agendan är det bl.a. ramavtal om partnerskap mellan EU Filippinerna, resp Vietnamn.

Avtalen handlar om åtaganden, från båda sidor, om respekt för mänskliga rättigheter, ickespridning av massförstörelsevapen, utvecklingsfrågor, handel och klimat. En stor spännvidd således.

I övrigt är det fortfarande motionsskrivande som gäller. Några finns kvar att författa, innan flitens lampa slocknar för kvällen.

Inga kommentarer: