måndag 30 september 2013

Bistånd

Idag blev jag uppringd av SvD, som ville veta hur jag såg på nyhetsrapporteringen som varit de senaste dagarna kring det svenska biståndet.
Det påstås, mer eller mindre, att biståndet inte ger något resultat och att uppföljning av hur pengar hanteras är mycket bristfällig
Mycket kritik ägnas åt FN-systemet och där särskilt åt United Nations Development Programme  - UNDP

UNDP är FN:s största aktör på utvecklingsområdet och arbetar med att stödja biståndsmottagande länders förmåga att genomföra utvecklingsarbete. För Sverige är UNDP en viktig samarbetspartner inom områden som demokratiprojekt, miljö/klimatarbete och konfliktförebyggande arbete.
Sverige har haft synpunkter och givit kritik till UNDP och över tid har organisationen förbättrat sin redovisning.

Mer finns att göra, men det innebär inte att biståndet skall minska eller upphöra, som vissa gör gällande, utan vi ska ytterligare skärpa transparens, korruptionsbekämpning och resultatredovisningar.

Vad gäller resultat, så finns otaliga resultat redovisade på UNDP:s hemsida
Eller om man vill se de projekt, där Sverige är delaktig.

Vårt bistånd ska vara generöst och effektivt. För att biståndet ska göra så mycket nytta som möjligt ska det baseras på forskning och erfarenhet. Att visa resultat är viktigt, MEN resultat låter sig ofta inte mätas på några få år, utan långsiktighet och uthållighet får vara ledord.

Resultat låter sig heller inte alltid mätas i antal,  -hur mäter man en demokratiseringsprocess?

FN är den enda organisation med möjlighet kunna verka på global nivå med bistånds- och utvecklingsfrågor av den storlek som krävs.

Kritisk granskning av våra biståndspengar och av FN-systemet är bra. Det ska däremot inte leda till att dessa satsningar minskar, eller att FN:s legitimitet urholkas. Tvärtom är dessa granskningar en källa till förbättringsarbete.

 

Inga kommentarer: