söndag 17 november 2013

Afghanistan

Bloggandet har legat för fäfot några dagar pga resa, med små möjligheter till uppkoppling.

Afghanistan var målet för resan och tillsammans med kollegor i utrikesutskottet, insatschefen Generallöjtnant Anders Silwer och Generaldirektören för Försvarsmakten Peter Sandwall besökte vi den svenska styrkan FS25, där vi mottogs av CO Överste Peder Ohlsson.

Syftet var att studera tillbakadragandet av den svenska truppen och fortsättningen efter den militära insatsen

Trupptillbakadragandet av de svenska styrkorna planeras till nästa sommar och det är nu viktigt att satsa långsiktigt på utbildning och återuppbyggnad av landet.

Vi fick möjlighet till träff med vår höge civile representant i Mazar-e-Sharif, ambassadör Jonas Westerlund och vi diskuterade de insatser som är nödvändiga från Sveriges sida.

En resa till Balkh företogs för att träffa såväl lokala representanter, som Guvernör Atta, ansvarig för Balkhprovinsen.

Diskussioner om det kommande presidentvalet var en given diskussionspunkt på alla våra besök.

Resorna företogs under stort säkerhetspådrag, med skyddsutrustning och beväpnade vakter.

Ett besök gjordes också på OCC-R -Operations Coordination Center –Regional, som har till uppgift att sammanställa och koordinera bl.a. underrättelser och brottsbekämpning inom hela den norra regionen.

Rådgivning och samverkan riktad mot olika afghanska strukturer står i fokus på OCC-R:et där Sverige, genom en där placerad styrka, har samordningsansvaret gentemot ISAF.

Hela besöket var väl planerat och omhändertagandet hjärtligt.
En givande resa som gav bättre inblick inför de beslut vi snart skall fatta i Sveriges Riksdag.

Inga kommentarer: