fredag 8 november 2013

Fredsarbete

Dagen har gått åt till förberedelser inför nästa veckas resor, möten och Folkpartiets landsmöte. Två tjocka kompendier och en del kringstudiemateriel att läsa in, för att förbereda de debatter jag kan tänkas gå upp i.

Just nu sitter jag och skriver anteckningar inför morgondagens seminarium där jag ska delta i Kyrkans Internationella dag och prata om hur man arbetar för fred genom utrikesutskottet i Riksdagen.

Det blir även panelsamtal om hur politik, militära insatser och fredsarbete kan bidra till fred, samt hur konst och musik förenar olikheter och kan ha sin plats som fredsbärare och om kultur som bärare av hopp om fred.

Några mail har det blivit mellan mig och Tyska utrikesministeriet idag, då jag förbereder en träff med ambassadör Nikel på tyska UD om några veckor, rörande nedrustningsfrågor, speciellt inriktat mot Lätta vapen.

Arbete kring fredsprocessen i Colombia har också tagit en stund av dagen, då IPU kommer ha ett seminarium i Bogota i mitten av december, där jag deltar. Jag har haft en del korrespondens med civilsamhällesorganisationer kring deras ev medverkan där.

Nu ska jag strax fira min mors 80-årsdag, med familj och släkt.

Inga kommentarer: