tisdag 19 november 2013

Gårdsförsäljning

När vi nu diskuterar domen kring Citygross´ försäljning av vin i samband med matkasseleveranser, så finns ju ännu ett hot mot den värnande alkoholpolitik Sverige har haft i många decennier, nämligen ”Gårdsförsäljningen”

Två utredningar har förkastat möjligheten att öppna för lokalproducerat vin mm, för att det då skulle äventyra Systembolagets ställning i Sverige.

Den senaste utredningen hade då en omvälvande slutsats – se till att det sker på ett sätt som inte diskriminerar utländska producenter från att sälja sina produkter i Sverige.

Då kan man både sälja lokalproducerat från gårdar och ha kvar ”monopolet”, enligt utredningen.

Så det hundratal vingårdar och runt 70-tal bryggerier som finns i Sverige ska konkurrera med EU:s nästan 2,4 miljoner jordbruksföretag med vinodling och 2 150 bryggerier, eller för den delen 4 300 destillerier för spritdrycker.

Alla med möjlighet att öppna försäljningsställen i Sverige

Vem tror vi har störst möjlighet att vinna marknadsandelar på en sådan marknad?

Men Systembolagets monopol kan vara kvar…..

Ordet ”monopol” betyder i min ordbok ”ensamrätt”. Med hundratals, eller tusentals nya försäljningsställen har ordet i detta sammanhang förlorat sin betydelse.

Av en forskaranalys som Statens folkhälsoinstitut har gjort på den senaste utredningens uppdrag framgår att den föreslagna formen av detaljhandel med alkoholdrycker kan få betydande negativa folkhälsokonsekvenser. Bland annat uppskattas den kunna leda till en signifikant ökad sjukfrånvaro samt fler fall av misshandel och rattfylleribrott.

Sverige tjänar betydligt mer på att slippa tusentals ytterligare sjukfall och frånvaro, att vägas mot det lilla antal nya jobb som gårdsförsäljning möjligen kan ge

Det låter småskaligt och trevligt när man hör ”Gårdsförsäljning”, men sanningen är annorlunda. Baksidan är otrevlig och vi har vår alkoholpolitik av en anledning.

Sverige har mycket att vinna på att hålla Systembolaget högt och att inte släppa vin- och spritförsäljning från EU fri.

Inga kommentarer: