lördag 2 november 2013

Opinionsmätningar

Opinionsmätningarna skiftar snabbt. Mest verkar det skifta för Centerpartiet just nu, med rekordlåga 3,0 procent.
Alliansens 38,7, står mot oppositionens 49,6, enligt Novus denna vecka. Andelen osäkra väljare, ligger på drygt 19 procent.

Osäkerheten kan delvis ligga i att oppositionen fortfarande är vaga med sina alternativ och något samlat motstånd finns ej. Det är lätt att vara missnöjd med något, och tro att gräset är grönare på andra sidan.

Många frågor kommer att bli klarare för väljarna, när vi närmar oss de valdebatter som kommer. Detta påminner mycket om läget ett år före förra valet. Alliansen låg kraftigt under, men när alternativen började klarna, så fann många att Alliansens alternativ var tryggare.

Finanskrisen har bottnat och en svag ljusning syns nu. Under oktober 2013 nyregistrerades 27 101 personbilar, en ökning med 5 procent jämfört med oktober förra året.

Under tredje kvartalet 2013 uppgick antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år till 4 786 000, en ökning med 51 000 jämfört med samma kvartal 2012. Arbetslösheten minskar något

Antalet sysselsatta bland utrikes födda ökade med 31 000 till 760 000 personer. Bland utrikes födda har antalet sysselsatta visat på en statistiskt säkerställd ökning alltsedan årsskiftet 2010/2011.

Tecken på en återhämtning kan förändra opinionen framöver.
Sverige har stabila finanser och det kommer att hjälpa oss, när hjulen snurrar igång för fullt igen.

Inga kommentarer: