lördag 9 november 2013

En dag i fredens tecken

Idag medverkade jag i ”Internationella dagen på Flämslätt”
En heldag med Skara Stift rörande fredsarbete, ur olika aspekter.

Valet av dag är intressant då det i dag är 75 år sedan Kristallnatten, den natt då butiker till judiska innehavare förstördes, synagogor brändes och många judar dödades.

Ett ljusare minne är att det är 24 år sedan idag, som Berlin öppnades, mer av ett misstag på en presskonferens, vilket ledde till att tusentals Östberlinare kunde korsa övergångarna till väst. Detta fick till följd att Östtyskland 11 månader senare uppgick i Västtyskland.

Dagen på Flämslätt bestod i ett antal seminarier, där jag på det ena fick förmånen att berätta om arbetet Riksdagen och hur vi genom Utrikesutskottet kan arbeta med fredsfrågor.

På de andra seminarierna berättade en fältpräst om hur Sverige bidrar till fred i Afghanistan genom arméns närvaro.
En medarbetare inom Kristna fredsrörelsen berättade om praktiskt fredsarbete.

Därefter vidtog en paneldebatt där vi fick svara på den ca 150-hövdade publikens frågor kring biståndsnivåer, vapenexport, ickevåldsfrågor mm

En av utställningarna visade en Solvatten-behållare, som renar förorenat vatten med hjälp av solens energi. En konstruktion som ger användaren upp till 40 liter rent vatten per dag. USA:s president Obama hyllade den när han besökte KTH under sitt besök i Sverige. Läs mer om den här, och ge gärna ett bidrag till dess användning i länder där den verkligen behövs

Konst, musik och poesi har knutit ihop dagen.
 
En mycket intressant dag - Tack Skara Stift, det gör vi gärna om.

Inga kommentarer: