torsdag 7 november 2013

Utrikes frågor

Dagen startar med utrikesutskott, där första punkten blir att ta ställning till ett sammansatt utskott med Försvarsutskottet kring den framtida Afghanistaninsatsen. En neddragning från dagens 250 soldater ska bli betydligt färre

Redan efter årsskiftet minskas förmodligen styrkan till 200 soldater, och de som blir kvar efter sommaren ska arbeta med rådgivnings- och utbildningsverksamhet.
Sverige kommer även att skicka ett 25-tal poliser i en utbildningsinsats.

Därefter följer beredning av områden som ”Internationell samverkan”, ”Kvinnor, Fred och Säkerhet” och ”Internationellt Bistånd”. Det sistnämnda utifrån regeringens budgetproposition. Debatten har varit hög kring biståndets effektivitet och avräkningarna den sista tiden.

Vad gäller avräkningarna, så finns det enligt OECD:s biståndskommitté DAC (Development Assistance Committe) regler för när detta kan ske. Den administration som krävs för att genomföra och följa upp biståndsinsatser, kan ex.vis avräknas biståndsanslaget. Gränserna är ganska vidlyftiga, så tex flyktingmottagande kan inräknas under vissa förutsättningar under en viss tid, viss ambassadpersonal i länder där bistånd ges etc. etc.

Det som gläder oss Folkpartister är att regeringen anger nivån för biståndet till En procent av BNI och att avräkningarna under senare år har minskat.

Det som också är bra är att den rapport som med några års mellanrum görs av OECD:s DAC-kommitté, som presenterades i början av oktober veckan, gav ett gott betyg till Sverige.

Bistånd är viktigt, för att ge mindre lyckligt lottade människor möjlighet och chans att kunna få ett värdigt liv, där man på sikt kan klara sin vardag och egenförsörjning

Inga kommentarer: