tisdag 5 november 2013

(S)ämre företagsklimat

Skaraborgs Allehanda – SLA, hade häromdagen en insändare, som jag gärna delar med mig av.

Socialdemokraterna har presenterat sitt budgetalternativ. Det är en kraftig försämring av företagsklimatet och färre jobb som väntar med S politik. Socialdemokraterna vill höja skatterna på att anställa unga, höja restaurangmomsen, ge osäkrare villkor i välfärdssektorn, ge sämre villkor för RUT- och ROT-företagen och höja marginalskatterna på arbete.
 
Stefan Lövén pratar gärna om att stärka Sveriges konkurrenskraft. Men Socialdemokraternas utpytsande av småpengar till exportstöd och branschprogram kan inte kompensera för den generella försämringen i villkor för många företag som politiken skulle leda till.

Socialdemokraterna jobbar dessutom med dubbel bokföring. De har lovat att behålla regeringens jobbskatteavdrag, men spenderar ändå dessa pengar på annat. Det ger 12 miljarder som Socialdemokraterna satsar vitt och brett.
 
Men i regeringsställning kommer pengarna inte att finnas. Då lär Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag på skattehöjningar komma lägligt. Höjd koldioxidskatt som slår hårt mot glesbygden, en lastbilsskatt som slår hårt mot industrin, eller kanske MP:s förslag om höjd energiskatt. Det är bara för Socialdemokraterna att välja bland skattehöjningarna.
 
Arbetsgivare som har unga anställda att drabbas hårt av Socialdemokraternas politik. Ett företag som t.ex. har åtta anställda under 25 år (varav fem under 23 år) får en skattehöjning med 400 000 kronor per år, alltså motsvarande drygt en anställds lön för ett år. Det är klart att det ger färre jobb. Det kan inte kompenseras med olika konstgjorda åtgärder. Svartarbetet kommer också att öka igen, när omfattningen på RUT- och ROT-avdragen halveras. Reglerna i sjukförsäkringen ska också luckras upp, vilket gör att fler åter kommer fastna i passiviserande förtidspensionering.

Alliansregeringens politik har lett till fler i jobb och färre som lever på bidrag.

Sysselsättningsgraden i Sverige har ökat i princip i alla åldersgrupper sedan 2006 och särskilt bland äldre, trots den ekonomiska krisen.
 
Folkpartiet står upp för en politik som ger generella bra villkor för företagen, både för inhemska serviceföretag och för avancerade exportföretag.
 
Alla jobb behövs. Vi måste fortsätta att bryta utanförskapet och se till att fler kommer in på arbetsmarknaden. Då kan man inte chockhöja kostnaderna för att anställa och försämra villkoren för många företag.
 
/Christer Winbäck (FP)
Riksdagsledamot för Skaraborg.

Inga kommentarer: