fredag 22 november 2013

Räddningstjänstsamverkan

Dagen har tillbringats i Skara på Räddningschefskonferens

Temat för konferensen var samverkan och Länsstyrelsen, tillsammans med Räddningstjänsten i Skara-Götene ordnade konferensen för samtliga räddningstjänster i Västra Götaland.

Både som ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg, såväl som mitt uppdrag i Försvarsutskottet som hanterar kris och beredskapsfrågor, tycker jag det är viktigt att delta i konferenser och möten med detta tema.

Krisberedskap, större olyckor eller specialkompetenser är viktigt att samverka kring, både regional och lokalt.
Naturkatastrofer är andra påfrestningar på samhället, där en enskild räddningstjänst kan bli hårt ansträngd och hjälp utifrån är nödvändigt.

När vi tog LSO – Lagen om Skydd mot Olyckor för ganska precis 10 år sedan, så var en central del att se till hela samhällets behov av stöd vid stora påfrestningar.

Nu när lagen mognat, räddningsorganisationer slagits samman i olika konstellationer beroende på behov och förutsättningar, så är det dags att fortsätta och utöka samverkan mellan räddningstjänstorganisationer, kommuner och över regiongränser.

Konferensen gav många inspel och tankar för det fortsatta arbetet

Inga kommentarer: