onsdag 6 november 2013

FARC, kärnvapen och fattigdomsbekämpning

Tidiga morgontåget upp, då gårdagen bestod av möten på hemorten

Direkt efter ankomsten till Riksdagen vidtog ett seminarium, där jag hälsade riksdagsledamöter och civilsamhällesorganisationer, bla. annat Colombianätverket, Svalorna, Amnesty m.fl välkomna till ett möte kring fredsprocessen i Colombia, för att uppmärksamma att det nyligen var ett år sedan den startade i Oslo.

En för detta FARC-soldat, Yezid Arteta, berättade om sin syn på de utmaningar och hinder som ligger i vägen för fredssamtalen, bland annat behovet av försoning, frågan om landåterlämningen och de enorma sociala klyftorna i Colombia, som var en av grundorsakerna till inbördeskrigets start för snart 50 år sedan.

Därefter tog DN:s tidigare Latinamerikakorrespondent Erik de la Reguera vid och med levande exempel ur sina år på kontinenten, målade upp ett antal tänkvärda historier

Efter seminariet nåddes vi av nyheten att Colombias regering och gerillan FARC nått en överenskommelse om rebellernas framtida politiska deltagande. Ett genombrott på en springande punkt hade gjorts vid fredssamtalen. Hoppet om ett fredligt avslut ökar.

Efter en skrivbordslunch var det dags för nästa möte, en träff med en representant för nedrustningsfrågor från UD, tillsammans med ledamöter och civilsamhälle – denna gång Svenska Läkare mot Kärnvapen, Internationella Kvinnoförbundet För Fred samt Röda Korset. Ämnet var Sveriges inställning till kärnvapennedrustning, ickespridningsavtal mm. Hur kan vi samverka, vad kan vi lära av varandra. Frågan kommer att behandlas igen, på det seminarium vi planerar i december.

Efter voteringen var det dags för promenad till Swedfunds kontor, där Utrikesutskottet fick information om dess verksamhet. Detta statliga bolag som erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa med en vision att etablera långsiktigt hållbara och lönsamma verksamheter, som i sin tur ska bidra till minskad fattigdom i de länder de verkar.

Därefter gemensam avfärd till Villa Bonnier för middag tillsammans med utrikes- och biståndsministern. En trevlig afton med såväl god mat som bra information och där frågor kring allehanda ting behandlades.
 

 

Inga kommentarer: