tisdag 8 oktober 2013

Äldreomsorg – vad styr kostnader resp. nöjdhet?

Äldreomsorgen står för ungefär en femtedel av kommunernas samlade kostnadsbörda.
Skillnaderna är dock mycket stora mellan olika kommuners kostnad.

Dagens Samhälles senaste nummer granskar variationerna utifrån rapporten ”Vad kostar verksamheten i din kommun?” från SKL och SCB.

Är hemtjänst dyrare i glesbygd, då personalen måste lägga mycket tid på resor?

Inte alltid. Bland de 50 mest glesbefolkade kommunerna finns 6 av de 50 kommuner som har landets lägsta hemtjänstkostnader

Det finns heller inte några samband mellan kostnader och kommunens invånarantal. Såväl små som stora kommuner kan ha höga kostnader.

Kostnaden för en plats på ett äldreboende varierar mellan 364 000 kronor och 807 000 kronor. Kostnaderna för hemtjänst varierar ännu mer.

Men är användare av äldreomsorg mer nöjda i kommuner som lägger mer pengar på äldreomsorgen nöjdare? Nej, något sådant samband syns inte heller i statistiken, enligt en analys av kommunernas kostnader och Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2012 där äldre som bor på äldreboenden eller har hemtjänst anger hur nöjda de är.

Jämförelsen visar till exempel att hemtjänsttagarna i Håbo är lika unisont nöjda som de i Lessebo, trots att Lessebo lägger nästan dubbelt så mycket pengar på en genomsnittlig brukare. Och i både Töreboda och Sorsele är 92 procent av dem som bor på äldreboendena mycket nöjda eller ganska nöjda, trots att Töreboda lägger 540 000 kronor per boende och Sorsele 800 000 kronor.

Då det i Skaraborg finns kommuner som tillhör såväl högkostnads- som lågkostnadsgrupperna, så kommer jag följa upp med studiebesök på dessa orter för att försöka få en bild av vad som skiljer och vad de kan lära av varandra.

Inga kommentarer: