söndag 20 oktober 2013

E20 - dödens väg

Idag har det hänt igen
En olycka med dödsfall, på den del av E20 som ännu inte är utbyggd till fyrfältsväg

E20 genom Västergötland är enligt Trafikverket Sveriges allra farligaste väg. Trafiksäkerhetsdirektör Tingvall benämner i en artikel i Motormännens tidning vägen som ”Sveriges dödstätaste” på sträckan Alingsås - Örebro

Den allvarliga olycksbilden beror framför allt på att sträckan utgör en huvudled för tunga transporter mellan Stockholm och västkusten kombinerat med långsamgående fordon och många plankorsningar.

E20 är Sveriges viktigaste vägförbindelse för transporter mellan västkusten och Bergslagen/Mälardalen/Stockholmsområdet. Dessutom fungerar den som förbindelseled för transittrafik mellan Finland och Danmark och vidare till europeiska kontinenten via Nordens enda transoceana hamn – Göteborgs hamn.

Kring E20 finns många företag som är beroende av snabba kommunikationer. De stora företagens syn på E20 visar att vägen inte alls uppfyller kraven rörande leveransprecision och säkerhet.

Dessutom påverkar självklart vägens dåliga standard olycksstatistiken. En motorvägs- och fyrfältsstandard skulle, enligt Trafikverket, reducera antalet dödade och skadade med 350 personer på fem år.

Alltför många har redan dött på denna väg.
Olyckan idag hade kanske kunnat undvikas, om vägen varit utbyggd.

Inga kommentarer: