söndag 13 oktober 2013

Infrastrukturminister Sjöstedt?

I en tidning idag kan vi läsa att Jonas Sjöstedts (V) drömpost är infrastrukturminister.

Där säger han att med honom på posten skulle man få ordning på den svenska järnvägen. Det vore roligt att får ordentligt med pengar till underhåll, tillägger han

Ponera att Sjöstedt skulle få bestämma infrastrukturen, samtidigt som då (V) får ett inflytande i den förda politiken.

I Sverige har vi i runda slängar 10.000 mil statlig väg 4.200 mil kommunal dito samt över 7.000 mil enskild väg med statsbidrag samt alla övriga enskilda vägar.
Vi har dessutom ca 1.500 mil järnväg.

Sjöstedt vill ha pengar till underhåll av järnväg, ej till väg

V vill kraftigt höja kostnader för företagen, vilket innebär att kostnader för upprustningen kommer öka. Under senare år har kostnader för upprustning av väg och järnväg ökat kraftigt.

V vill att det ska bli ännu dyrare.

Vägarna – Ja de får klara sig bäst de vill. Underhållsbehovet är stort och trots att Alliansregeringen ökat anslaget kraftigt jämfört med tidigare regering, så behövs åtskilligt mer. Underhållsbehovet var stort efter år av misskötsel.
 
Med de inkomstskattehöjningar man föreslår från vänsterhåll innebär det dessutom tuffa lönerörelser för att kompensera intäktsbortfallet, vilket kommer att höja prislappen för drift och underhåll av infrastruktur än mer.

Ja, det kommer ju förstås bara drabba järnvägsunderhållet, eftersom vägarna inte får något.

Om det är samhällsekonomiskt lönsamt, är inget som bekymrar Sjöstedt.

Om ett vägunderhåll är efterfrågat av dem som använder våra över 22.000 mil vägar – Ja det får stå tillbaka, så länge tågen går i tid.

Bevare oss, alla som har behov av bilen dagligdags för att få livet att fungera. Med infrastrukturminister Sjöstedt, kommer vi får det betydligt besvärligare.

Inga kommentarer: