söndag 6 oktober 2013

Partiledardebatten

Mot en enad Allians står en opposition, som i många frågor har helt olika förslag och lösningar.
Alliansknapparna är ordentligt placerade på partiledarna, för att markera enigheten.
Någon enighet hos oppositionen kan däremot inte skönjas. 

Det är bra att miljöfrågorna får stor uppmärksamhet i debatten.
Frågan som delar blocken är om vi gör tillräckligt och vad som isåfall bör göras
Gör det någon större skillnad om Sverige, som redan är bäst i klassen, med stora pengar klarar ytterligare några enstaka procent.
Om det kan vi ha olika mening, men helt klart är att de ökade skatter som MP vill införa för att sänka utsläpp, blir till ett högt pris för medborgarna i vårt land.

MPs förslag om höjd bensinskatt slår mot hushållen, det blir dyrare att köra bil, vilket slår hårt mot alla oss som bor utanför storstäderna

MP vill införa en lastbilsskatt, vilket innebär högre priser på varor och livsmedel för alla.
Dessutom finns en stor osäkerhet om detta kan komma att gälla för utländska åkare, vilket snedvrider konkurrensen och slår ut inhemska åkerier.

MP höjer skatten på kärnkraftsel och el från vattenkraftverk, vilket innebär högre elräkning för de allra flesta. Att hårt beskatta koldioxidfri el verkar märkligt.

En flygskatt föreslås, vilket slår på biljettpriset och hämmar flyget generellt.
Det innebär heller inga incitament för flygoperatörer och tillverkare att ta fram renare bränslen, vilket skulle stimuleras om man istället gav en motivation för detta.

MP vill dessutom föra in en extra skatt på utsläppsrätter för svenska företag, vilket ytterligare snedvrider konkurrens och hotar svenska jobb.

Mer om skillnaderna mellan Alliansens och oppositionens förslag ska jag redogöra för i kommande inlägg.

Inga kommentarer: