lördag 19 oktober 2013

UNPA

För en tid sedan träffade jag Tatsuya Yoshioka, grundaren av Peaceboat, som reser jorden runt för att berätta för parlamentariker och andra om de hemska följderna av ett kärnvapenkrig.

Han sade: När människor pratar med varandra, finns det hopp
Det är precis det som parlamentarikers roll handlar om - Att prata med varandra
Att få andra att förstå min ståndpunkt, helst även gilla den.
De personliga mötena som gör att man lättare kan få kontakt

Just nu, 17-24 oktober, pågår en global aktionsvecka för ett världsparlament – United Nations Parliamentary Association - UNPA. Ett folkvalt organ under FN.

Det är en brist att FN inte har en parlamentarisk församling av folkvalda

Idag är det regeringars representanter som styr Generalförsamlingen.
För att kunna nå globala lösningar behöver vi ett globalt politiskt organ som kan skapa utrymme för globala demokratiska diskussioner och fatta globala beslut

Hur skulle det se ut nationellt, om vi hade regeringar, men ingen riksdag/parlament?

Jag har varit med sedan tidig start av kampanjen och tror att ett folkvalt parlament, skulle ha möjligheter att våga sätta ned foten kraftfullare i många frågor. 

 

Inga kommentarer: