torsdag 31 oktober 2013

Vår ambassad i London

Vår ambassad i London har varit dagens fasta punkt.

I dess konferensrum har vi lyssnat till politiska dragningar från ambassadråd och politiskt sakkunniga om Förenade konungarikets inställning i frågor som säkerhetspolitik, EU-frågor och Skottlands självständighetskamp.

Den sistnämnda delen ägnades en god stund åt, då den får återverkningar på många frågor som Skotlands ev EU-medlemskap, Nato-medlemskap, U-båtsbasen i Fastlane, med därtill hörande kärnvapenbestyckade Tridentubåtar, valutaunion med Pundet, mm, mm.

Frågorna är fler än svaren. En folkomröstning nästa höst kommer ge svaret om de skotska medborgarna vill skilja sig från England eller ej.
För närvarande är det ungefär 30-35 procent som är för en delning.

Därefter var dragningar om Storbritanniens luft- och rymdförsvar av två Wing Commanders (motsv överstelöjtnant) med intressanta framtidsperspektiv, bl.a. kring framtida användande av obemannade och autonoma, eller fjärrstyrda flygande tingestar –allt från flygplansliknade dito, till insektsstora, nästan osynliga apparater
För spaning, övervakning eller olika insatser.

En del bilder illustrerade verkligen uttrycket ”att vara en fluga på väggen”

Efter en god lunch med vår ambassadör, Nicola Clase, som gav en fördjupad bild av den skotska frågan, men även de medborgarnära frågorna i Storbritannien, var det dags för en strategisk blick kring olika luftförsvarsspecifika frågorna.

Dagen bjöd därmed på många fördjupningar inom vår utrednings område.

Tyvärr nåddes vi också under dagen av den tråkiga nyheten att en politiker i Sverige blivit misshandlad , enligt media pga sina ställningstaganden kring nedläggningen av en byskola.

Ett hot mot demokratin, så stort som något

Vi kan aldrig acceptera att man tystas, eller tvingas ändra åsikt, pga våld, eller hot om våld
Oaktat om det är politiska åsikter som vi gillar, eller inte, så måste vi värna demokratins fundament.

Åsikter bemöts med åsikter, inte med knytnävar.

Inga kommentarer: