tisdag 22 oktober 2013

Luftförsvarsutredning

Idag har det varit möte med Luftförsvarsutredningen 2040

Vilka luftstridskrafter krävs efter 2040, för att Sverige ska klara att försvara sig –eller delta i internationella insatser. Att Gripen är en del av detta, är nog ingen överraskning, men vad kommer mer? Och om vi ska frigöra oss från arvet i tankarna, så finns mycket att ta med.

Hur ser obemannade farkoster ut om 30 år? Satellitövervakning/-bekämpning? Vilka miljöer ska vi verka i? Möjliga hotbilder?

I slutet av året ska ett delbetänkande vara klart för att beskriva omvärldsbeskrivningar, scenarier, samarbetsformer och konfliktnivåer.

Luftförsvaret är en betydelsefull del av Sveriges försvarsförmåga och utgör ett viktigt element i våra internationella försvarssamarbeten. Det är därför av stor betydelse att vi ser över de framtida möjligheterna att behålla det svenska luftförsvaret starkt.

Mycket jobb återstår, innan utredningen kan bidra till ett framtida starkt luftförsvar.
När vi hunnit fram till 2040, kanske tiden sprungit om oss
 

Därefter Riksdagsgrupp med dragningar av statsråden samt utstickande utskottsfrågor som avslutar eftermiddagen.

Kvällen avslutas på Global Reporting med att lyssna på en debatt kring argument för och emot legalisering av narkotika, med fokus på de krafter som verkar i Latinamerika för närvarande.

Inga kommentarer: