fredag 25 oktober 2013

Företagande och biståndsfrågor

Dagen startade med intervju hos Skövde Nyheter, som ni får läsa i SN om några dagar.

Därefter vidare till en rundabordsdiskussion mellan representanter för alla riksdagspartier och lika många företagare från närområdet, initierat av Svenskt Näringsliv. Många kloka tankar kom från näringslivsföreträdarna om hur klimatet för företagande ska kunna bli bättre. Såväl LAS, som arbetsgivaravgifter och skatter var uppe för diskussion.

Tåget upp till Stockholm för några sena eftermiddagsmöten

Först besök av Svalorna, som sedan 1959 arbetar för barn, unga och kvinnor livsvillkor i främst Bolivia, Nicaragua och Peru, inom områden som deltagande demokrati, utbildning och SRHR-området.

Våra senaste biståndsinriktningar diskuterades också flitigt.

Därefter ett besök från Diakonia –också här med en större delegation från Latinamerika som berättade om situationen i flera av dessa länder, med fokus på MR-frågor, demokratiunderskott och behovet av stöd inom många områden, teknisk expertis mm.

Givande möten som manar till eftertanke.

Inga kommentarer: