onsdag 23 oktober 2013

Fredsförhandlingar, mänskliga rättigheter och säkerhetspolitik

”Hur övertygar man en person som dedikerat sitt liv till den väpnade kampen att lämna gerillan och våldet bakom sig”

Så börjar en artikel, som gjorde att jag kontaktade artikelförfattaren Michael Jonsson för att få till ett möte. Michael skriver på en avhandling om FARC och den sedan snart 50 år gamla konflikten i Colombia. Mycket fokuserat på det senaste decenniets många avhopp och den nu pågående fredsprocessen mellan Colombia och gerillan.

Ett spännande möte i morse, som gav tankar om en fortsättning i ett större forum.

Direkt därpå ett möte med en människorättsförsvarare från Colombia, Lilia Solano, som just nu är på rundresa för att övertyga parlamentariker i Europa att den nyligen nämnda fredsprocessen inte får stanna av. Årsdagen av starten passerade häromdagen och resultaten har hitintills varit små. Colombia går nu in i en begynnande valkampanj inför presidentvalet i maj nästa år och man är rädd för att samtalen skall avslutas, eller hålla upp, för att inte störa presidentvalet. Vilket, enligt många, skulle inverka negativt på fortsättningen. Colombia förtjänar fred, efter nära 50 års interna strider och 3,5-4 miljoner internflyktingar, som gör det till en av de längsta och värsta humanitära katastroferna i världen.


Därpå fick jag hälsa runt 50 personer välkomna till ett seminarium kring hur vi kan stärka stödet för försvarare av mänskliga rättigheter i världen.

MR-försvarare utsätts ofta för hot och trakasserier i de länder de verkar.

Bland gästerna fanns företrädare för organisationer från Västsahara, en expert på implementering av EU:s Riktlinjer för Människorättsförsvarare, civilsamhällesorganisationer m.fl

Även vår ambassadör i Guatemala hade ett anförande kring vikten av att vi står upp för mänskliga rättigheter.

Allt förtjänstfullt modererat av Sofia Walan, Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare, som också hade faciliterat seminariet.


Därefter vidtog ett möte mellan ledamöter av utrikesutskottet och representanter från olika delar av UD, för att briefa oss om det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld.

Läget i Syrien fick, naturligtvis, ta en stor del av tiden.

Inga kommentarer: