måndag 21 oktober 2013

Vipparmar och krisberedskap

Idag på förmiddagen besökte jag, tillsammans med allianskamraterna Ulrika Carlsson (C), Annika Eclund (KD) och Cecilia Widegren (M), Vici Industri AB i Skövde.

Vicis VD Fredrik Zöögling berättade om företagets vision att bli världsbäst på vipparmar för tunga dieselmotorer, genom hög effektivitet i produktionen och gedigen kunskap om dieselmotorer som gör Vici Industri till en stark utvecklingspartner till fordonsindustrin.

Ett besök på fabriksgolvet visade sedan hur en högautomatiserad teknik och medarbetare med god kompetens borgar för en god kvalitet.

 
Under eftermiddagen besökte vi tillsammans med Försvarsminister Karin Enström Räddningstjänsten i Lidköping, där räddningschef Fredrik Linusson med personal berättade om sin verksamhet och visade runt på brandstationen, där man bland annat demonstrerade hur en skärsläckare fungerar.

Därefter var det rask förflyttning till RÖS - Räddningstjänsten Östra Skaraborgs anläggning i Skövde, där undertecknad i egenskap av ordförande i RÖS fick hälsa sällskapet välkommen.
På agendan stod Krisberedskapssamråd, där försvarsministern fick en dragning av Förbundschef Rickard Johansson kring hur RÖS ser på det breda räddningstjänstuppdraget och hur samarbetet i Skaraborg håller på att utvecklas mellan de ingående räddningstjänstorganisationerna i Skaraborg, benämnt ”Samhällsskydd Skaraborg”

Att stärka samhällets robusthet och förmågan att hantera kriser är en av våra viktigare frågor framöver. I en värld med förändrad hotbild, bla ett ökat klimathot, måste krisberedskapen hela tiden anpassas efter samhällets utveckling, lokala förutsättningar och nyttan för den enskilde medborgaren.

Syftet med försvarsministerns besök var att uppmärksamma hur man lokalt har utvecklar och förbättrar arbetsmetoder och samverkan inom krisberedskap.
Genom att samla perspektiv, utbyta erfarenheter och kunskap kan goda exempel lyftas upp och spridas.

I grunden handlar det om att förbättra medborgarnas säkerhet och trygghet.

Inga kommentarer: