måndag 7 oktober 2013

Små och lätta vapen

Efter Westgate-dådet i Nairobi, efter skolskjutningarna i USA, efter skotten mot polis i Fallujah, efter ……

Små och lätta vapen är ett av vår tids största gissel. Konsekvenserna av användandet av dessa stannar inte vid de omedelbara och uppenbara i form av spillda liv, bestående men och handikapp samt långtgående psykologiska skador. Utöver de förödande konsekvenserna för drabbade individer, bidrar väpnat våld också till långtgående konsekvenser för samhället.

Väpnat våld inverkar också på staters produktivitet, så till vida att majoriteten av offren kommer från den unga och produktiva delen av befolkningen och reducerar därmed möjligheter till produktivt arbete. Den minskade livskvalité och ökade osäkerhet som följer av väpnat våld, kan också inverka negativt på den privata investeringsviljan.

Totalt sett underminerar väpnat våld möjligheterna till utveckling och utgör ett direkt hinder för uppfyllelsen av Milleniemålen.

FN:s program för utveckling, UNDP, uppskattar den totala kostnaden för väpnat våld enbart i länder som befinner sig utanför konflikt att uppgå till 163 miljarder dollar årligen.

I dessa sammanhang utgör det väpnande våldet ett hinder även för vårt bistånd. Det utgör ett direkt hot mot biståndsarbetare och medverkar till att biståndsmedel måste användas till säkerhetsarrangemang och att mildra de omedelbara konsekvenserna av våldet, snarare än till utveckling. Det hindrar också den långsiktiga utvecklingen mot tillväxt och välfärd.

Sverige måste därför, tillsammans med EU och FN, agera kraftfullt för ett bekämpande av den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen.

 

Inga kommentarer: