torsdag 3 oktober 2013

Flyktingar dör i Medelhavet

Det har hänt igen.

94 flyktingar har nu drunknat, eller omkommit av brand sedan deras båt började brinna och kapsejsade utanför den italienska ön Lampedusa.
Flera hundra saknas – 500 tros ha varit ombord, enligt CNN

Jag har vid otaliga tillfällen lyft frågan om “Dödens hav” i kammaren.
Vid återrapporterna från EU:s toppmöten, har jag vid flera tillfällen frågat statsministern om vad EU gör och vad Sverige kan göra för att driva på.
Tusentals flyr i undermåliga båtar eller båtar som hyser alltför många på färden över Medelhavet.
Det är en skam att människor som flyr från svält, krig och katastrof, ska behöva dö under flykten.

Vi måste solidariskt se till att EU och alla dess medlemsländer tar ett ansvar för att ta emot människor på ett värdigt och humant sätt.

Inga kommentarer: