torsdag 17 oktober 2013

Grattis Läckö Slott

Läckö slott vann idag Stora Turistpriset med motiveringen ”.. eftersom man har en stark och tydlig företagsamhet som har bidragit till stor nytta för andra..”
Grattis Läckö Slott till priset!

Sedan år 2000 har den svenska besöksnäringen haft framgång och sysselsätter idag runt 160 000 heltidsarbetande personer. Årligen besöks vårt land av drygt 16 miljoner utländska turister och affärsbesökare, som spenderar 98,8 miljarder (2011).
Pengar som läggs på varuinköp, mat, boende, upplevelser och transporter.

Turismen har blivit vår bästa exportvara

För att turismen i Sverige skall fortsätta att utvecklas en kraftsamling vad gäller marknadsföring i syfte att presentera intressanta turistmål för såväl inhemska som utländska turister.  
Läckö slott är en av de satsningar som lockat många.

Att underlätta för fler turister att gästa oss, leder till fler arbetstillfällen och ökade inkomster,

Turistnäringen är på frammarsch i Skaraborg och har potential att växa ännu mer. Vi behöver fler turistföretag och fler jobb. Det är avgörande att turistattraktioner som Läckö slott och andra turistmål i Skaraborg lyfts fram och utvecklas ytterligare.

Turistföretagen är ofta växande småföretag, men finansieringsproblem och trygghetsvillkor bromsar människor som vill satsa på sina företagsidéer.

För att uppnå målet att fler vågar satsa på företagande, måste vi fortsätta arbetet med att göra det lönsammare och enklare att starta och driva företag i vårt land.

Inga kommentarer: