torsdag 10 oktober 2013

Dödsstraffets avskaffande

Justice that kills is not justice

Så inleds en vädjan i Europarådet som pläderar för dödsstraffets avskaffande. Denna dag som kallas ”Världsdagen mot dödsstraffet”

Idag tillämpar cirka 50 länder fortfarande dödsstraff. För tjugo år sedan var det dubbelt så många. I Europa återstår Vitryssland.

Det finns många skäl till ett avskaffande. Inte bara att det är så oåterkalleligt att när, i vissa fall en avrättad senare visar sig oskyldig, så kan inte straffet upphävas.

Dödsstraff har heller ingen avskräckande effekt och inte gör det någon nytta för brottsoffren eller deras familjer.

De 42 länder, däribland Sverige, som står bakom appellen har alla skrivit under det så kallade Protokoll 13 som handlar om att avskaffa dödsstraffet under alla omständigheter.

Ett dödsstraff avskaffas inte över en natt

Europarådet och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna har fungerat som katalysatorer för denna utveckling bort från dödsstraffet, och har dessutom bidragit till att sprida denna utveckling vidare.

Nu finns många stater från flera kontinenter närvarande som undertecknare, som tagit steget bort från dödsstraff i sina respektive länder.

Låt oss med förenade krafter se till att resterande länder går samma väg.

 

Inga kommentarer: