onsdag 9 oktober 2013

”Kassettskatten” och privatkopiering

Nyligen kunde man läsa om breddningen av den sk kassettskatten, som nu har funnits i mer än 30 år.
Då kassettband, nu handlar det om avgifter på oinspelade CD/DVD-skivor och hårddiskar som ingår i utrustning "särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk". Avgiften är tänkt att kompensera upphovsrättsinnehavare för vad de förlorar på privatkopiering och se till att de får en skälig ersättning för sitt arbete.

Copyswede är den organisation som har uppdraget att ge ut föreskrifter och samla in dennas avgift, direkt från återförsäljarna. Copyswede har nyligen breddat sina ersättningskrav på hemelektronik med inbyggd lagringsmedia till surfplattor, spelkonsoler etc.

Kritiken mot avgiften har främst berört två områden.
Från konsumenterna att det är felaktigt att ta ut en generell avgift för lagringsmedia som används för många andra områden, exvis egen säkerhetskopiering av fotoalbum, egna textfiler och dokument mm.
Från branschen att det medför en minskad försäljning, då e-handel istället ökar och går till företag som ligger utanför Sverige.
Ett stort antal sådana butiker finns redan etablerade, med kataloger och beställningsvillkor på svenska. Att få varorna, till ett lägre pris än i Sverige, hemlevererat till dörren, kommer ha till följd att en bransch på sikt slås ut i Sverige och upphovsrättskompensationen därmed förfelat sitt syfte.

Ser man lite framåt, så ökar nu streamingtjänster och molntjänster, vilket innebär att lokal lagring av media minskar, då man lyssnar på musik och ser filmer ”live” via nätet.

Detta torde på sikt innebära att försäljning av minnen minskar och därmed ersättningen till upphovsmännen.

Det vore rimligt att utreda alternativa möjligheter till denna avgift, både för att upphovsrättsinnehavarna inte skall bli berövade sin inkomst, men också för att konsumenter inte ska behöva betala för något de inte nyttjar.

Inga kommentarer: