tisdag 29 oktober 2013

Together tomorrow

Paris Metro börjar man få nu ett visst grepp om.

Resan från Victor Hugo till Varenne innebär att åka med tre olika linjer.

Två av dessa linjer är helautomatiska, dvs förarlösa, med perrongdörrar som endast öppnas vid på- och avstigning. Minskade olycksrisker i form av personer som ramlar ned på spåret alltså.

Dagen startade med ett möte på ambassaden med Académie de l´Air et de l´Espace – Franska flyg- och rymdakademien.

Det var en mycket intressant föredragning om behovet av att i framtiden arbeta mer tillsammans - Together tomorrow.  Att utveckla flygplan och annan tung försvarsmateriel är dyrt. Om var och en gör det de är bäst på och tillsammans, så blir resultatet både effektivare och billigare.

Sen var naturligtvis innebörden i föredragningen att Frankrike var bäst lämpade att ta hand om det samlade greppet kring utvecklingen. Nå, det förtar ju inte andemeningen – att arbeta tillsammans.

Eftermiddagen tillbringades med representanter för det franska flygvapnet, som i olika dragningar visade på både det franska flygvapnets effektivitet, men också utmaningar.

Besparingskrav tvingade dem att bli mer effektiva, men till en lägre budget. Diskussionerna känns igen.

En del av tiden ägnades också åt framtida utveckling av UAV:er –förarlösa plan, eller RPA –Remoted Pilot Aircrafts, som de föredrog att kalla dem. Planen är ju inte förarlösa, även om de navigeras på distans.

En viktig del av fördragningen handlade också behovet av att koppla ihop information. Alla enheter, i luft, till sjöss och på land, måste i en framtid vara informationsihopkopplade.

De som inte är det, förlorar. Samband kommer att spela en allt viktigare roll.

Nu gemensam middag med flygvapnet – i morgon tar vi tåget till London för att få motsvarande information.

Inga kommentarer: