torsdag 3 oktober 2013

Luft(s)lott

Socialdemokraterna lade igår sitt budgetförslag.
Två höjd?punkter (av många) ur förslaget:

Utgiftsökningar är inte finansierade – satsningarna är ett luftslott. S säger att de kommer att acceptera alliansregeringens femte jobbskatteavdrag. Trots det säger S nej till det femte jobbskatteavdraget i sin budget och använder pengarna som jobbskatteavdraget kostar till att spendera på annat. Det innebär att satsningar på 12 miljarder kronor i budgeten är ofinansierade.

S vill kraftigt höja arbetsgivaravgifterna för att ha unga personer anställda. Återställaren ska ske i två steg, med en första skattehöjning på 7,2 miljarder kronor 2014 och 7,2 miljarder till någon gång därefter.

För en matvarubutik med 20 anställda varav åtta är under 25 år (och fem av dem är under 23 år) innebär Socialdemokraternas förslag en skattehöjning med 400 000 kronor per år. Skattehöjningen motsvarar alltså drygt en anställds lön för ett år. Det är självklart att det kommer att göra det mindre attraktivt att anställa unga och att färre unga får jobb.

Inga kommentarer: