måndag 14 oktober 2013

Den digitala klyftan

En rapport från FN:s bredbandskommission, som nyligen presenterades, visar att mobilt bredband är den teknologi som vuxit snabbast i hela mänsklighetens historia. Just nu med ca 30 procent per år.

Norden är i Internet-toppen, men den digitala klyftan finns där fortfarande

När andelen invånare som använder Internet räknas, hamnar de nordiska länderna högst upp på listan. 91 procent av befolkningen i Sverige är nätanvändare och därmed ett naturligt inslag i människors vardag.

I år har man även mätt skillnaden mellan könen. Medan skillnaden är liten i de mest utvecklade länderna, är gapet betydligt större i länder med lägre inkomstnivåer.

Men nästan en miljon svenskar finns inte finns online. Ekonomi eller intresse, man ser inte nyttan, kan vara orsaker för många.

Våra äldre är en sådan grupp där klyftan finns – men den blir mindre och mindre.

Pensionärer e-handlar allt mer. Sedan 2012 har kundgruppen 65 år och uppåt haft en konsumenttillväxt på över 42 procent

Mycket återstår dock att göra för att motivera och utbilda våra äldre i möjligheterna med IT

Regeringen har satt som mål att Sverige ska bli bäst på digitalisering. För att nå målet har de tillsatt en Digitaliseringskommission.

"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter", enligt infrastrukturministern

För att det ska ge utdelning, så måste vi motivera till användande. För att motivera till användande, måste vi ge meningsfulla användningsområden

IT och digitalisering är en viktig tillväxtfaktor och ett redskap för fördjupad demokrati. Ökade möjligheter till deltagande i samhällsliv, information, kultur mm och ökad möjlighet till kvarboende för våra äldre, är några av dessa områden.

Om Sverige blir bäst på att använda digitaliseringens möjligheter får vi se i december 2015 när Digitaliseringskommissionens slutredovisar sitt arbete.

Inga kommentarer: